Lista ostatnich aktualizacji ISP Panel:
Aktualizacja / 2022-04-29


 1. Dodane klikane wartości w kolumnie "NET" w zasięgach
 2. Rozbudowane komunikaty przy błędach w komunikacji z centralą VoIP.
 3. Poprawione przetwarzanie daty w nowych bilingach Lovo
 4. Poprawione zgody na upublicznienie w eksporcie SIIS
 5. Panel operatora jak i BOA dostosowany do pracy z adresacją IPv6 (obsługa adresowania IPv6 dla CPE dodana wcześniej)
 6. Nowa formatka wyboru cechy na liście klientów. Umożliwia dynamiczne filtrowanie i wybór wielu cech jednocześnie.
 7. Nowe formatka wybory cech klientów i cech faktur w Finanse -> Faktury.
 8. Dodane dynamiczne filtrowanie w Urządzenia - SIIS - Zasięgi -> Ulice
 9. Dodana możliwość wstawiania dowolnej liczby załączników w szablonach e-mail
 10. Dodana edycja budynku w zasięgach z możliwością poprawienia GPS i listą klientów w budynku
 11. Dodana możliwość tworzenia zadań z poziomu budynku np. zbierania informacji  handlowych lub dodawania notatek dot. infrastruktury. Utworzone zadania są też widoczne w kalendarzu.
 12. Dodane podsumowanie: Klienci -> Lista - Info z liczbą klientów wg. statusu, podmiotu, salda i salda przeterminowanego
 13. Dodane podsumowanie: Finanse -> Faktury - Info z sumą brutto oraz suma gotówką
 14. Dodane podsumowanie: Finanse -> Kasa i bank -> Info z liczbą i sumą wpłat / zwrotów i wypłat podzielonych na rodzaj dokumentu
 15. Usprawniony import słowników zewnętrznych
 16. Poprawiane wyświetlanie danych wybranego klienta w edycji VoIP
 17. Poprawione raportowane zasięgów jeśli węzeł z zakończeniami światłowodowymi posiada też przyłącza radiowe
 18. Poprawiony raport transferów finansowych gdy w jednej bazie kilku operatorów.
 19. Poprawione wstawiania dodatkowego numeru kontaktowego [TEL2] przy dodawaniu zadań z Kalendarza
 20. Znacznie przyśpieszone wyświetlanie formularzy przy dużej bazie klientów: edycja klienta, dodawanie i edycja zgłoszenia, edycja PPPoE, dodawanie i edycja konta VoIP
 21. Jeśli w ustawieniach poczty wychodzącej dodany jest parametr Replyto to From nie będzie domyślnie kopiowane do Replyto ("odpowiedz wszystkim" pojawiały się dwa adresy)
 22. Poprawki w działaniu kalendarza
 23. Poprawione i przyśpieszone uzupełnianie miejscowości w zasięgach TERC
 24. Zmienione kodowanie nagłówka wysyłanych e-mail w taki sposób aby wiadomość mogła zawierać znaki specjalne w nazwie nadawcy (pole from).
 25. Dodany kolor oznaczający status klienta w menu: Klienci -> Lista, IP -> GPON, Finanse -> Faktury i Finanse -> Wpłaty.
Aktualizacja / 2022-02-28


 1. Nowe słowniki TERC i baza budynkowa
 2. Dodane automatyczne kojarzenie MAC routerów podłączonych za ONT w trybie L2 (bridge) na OLT Dasan w sposób który nie obciąża OLT
 3. Nowa wersja formatu eksportu EPP (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor)
 4. Dodana sterowanie statusem portu RF w ONT LEOX
 5. Nowy mechanizm pobierania bilingów Lovo
 6. Dodany eksport w formacie JPK-V7M2 dla faktur wystawionych po 1 stycznia 2022
 7. Zaktualizowane skrypty i biblioteki działające po stronie przeglądarki do najnowszych dostępnych wersji
 8. Przebudowany magazyn. Protokół wydania zewnętrznego i edycja protokołu mogą teraz zawierać nielimitowaną liczbę pozycji
 9. Dodane wyświetlanie statusu traktów (live) w Telefonu -> Lista -> Trakty wraz z listą numerów danego traktu. Trakty można bilingować tak samo jak zwykłe konta SIP.
 10. Komentarze na karcie klienta można teraz dowolnie sortować
 11. Jeśli liczba komentarzy przekracza 2 to pojawia się pole "szukaj" w którym można odfiltrować wg. danej frazy np. "oferta".
 12. Jeśli liczba komentarzy przekracza 10 to pod komentarzami pojawi się stronicowanie (można szybko ukryć z widoku komentarze sprzed lat pozostawiając np. 10 ostatnich).
 13. Jeśli będą 2 osoby wpisywały ze swojego konta opisy to nie segregują się one datami tylko najpierw segregacja jest do osoby która ten komentarz pisała, trochę to zaburza ciągłość komentarzy
 14. Poprawki przy zaokrąglaniu części groszowej do pełnych zł w zmiennych dot. udzielonych rabatów
 15. Poprawki w eksporcie kalendarza z bardzo długim opisami zadań
 16. Dodane skracanie (kompresja) przy generowaniu adresu IPv6
 17. Ukryte zadania z karty klienta które zostały oznaczone jako usunięte
 18. Poprawione działanie faktur automatycznych
 19. Import zestawień zostaje zatrzymany w przypadku gdy trwa przeliczanie salda dziennego (zwykle 2:10 - 2:15)
 20. Dodane zmienne {symbol} {klient_id} w SMS
 21. Aktualizacja dat świąt i dni wolnych do 2026 - używane przy blokadach i powiadomieniach
 22. Jeśli dodano umowę z STB, następnie zastąpiono innym urządzeniem to na umowie pojawiały się dwa SN/MAC
 23. Poprawione wykresy ruchu sesji PPPoE gdy zautoryzowana na zapasowym radiusie
 24. Dodana kolumna "zestaw" w IP -> Pakiety
 25. Nowa wersja eksportu EPP
 26. Poprawione dodawanie notatek w przypadku otwarcia zgłoszeń z listy jednocześnie
 27. Poprawki w layoucie panelu
 28. W przypadku wysyłki SMS z błędną zmienną (np.. literówka) pojawi się błąd a wiadomość nie zostanie wysłana
 29. Nowa zmienna: Ustawienia -> Godzina wystawiania FV seryjnych (domyślnie 1)
 30. Nowa zmienna: Ustawienia -> Godzina pobierania bilingów (domyślnie 5)
 31. Nowa zmienna: Ustawienia -> Limit transferu - 1Gbits - zawyżony wykres gdy radius z danego konta PPPoE raportuje ruch powyżej 1Gbits
 32. Nowa zmienna: Ustawienia -> Liczba FV po terminie powyżej której włącza się cecha stali dłużnicy
 33. Nowa zmienna: Ustawienia -> Wyświetlanie - komentarze szerokie lub w górnej części strony
 34. Data sprzedaży nie pojawi się na korektach wystawionych po 1 stycznia
 35. Poprawione kojarzenie MAC sesji PPPoE zestawionych z ONT HL-4GMV3 i HL-4GMV2 z interfejsem OLT oraz` ONU_ID
 36. Poprawione zapisywanie numerów budynków w bazie TERC składających się z 5 znaków
 37. Poprawiona symulacja faktur dla usług których początkiem okresu rozliczeniowego jest ostatni dzień lutego
 38. Poprawione generowanie druku umowy gdy użyte zostały specjalne znaki przy loginie PPPoE
 39. Poprawione wyświetlanie rodzaju podmiotu w edycji zainteresowanych
 40. Intergracja z cryptoguard dostosowana do najnowszej wersji API
 41. Przed wykonaniem zmiany w cryptoguard sprawdzane jest stan połączenia z API
 42. Poprawiony błąd w obsłudze kalendarza który mógł zablokować wyświetlanie zadań
Aktualizacja / 2021-10-08


 1. Dodana integracja z kalendarzami: Google, iCalendar oraz Office 365. Funkcję można włączyć w menu: Kalendarz -> Udostępnij.
 2. Dodana obsługa adresacji IPv6. Pulę można dodać w Ustawienia -> Pule IP / IPv6 następnie w kreatorze i edycji PPPoE widoczna będzie opcja włączenia adresacji IPv6. Wspierany model to SLAAC.
 3. Dodatkowe funkcje w API1
 4. Dodany import zestawień w formacie mBank CSV
 5. Dodany opis uszkodzenia w protokole wymiany oraz edycji towaru
 6. Dodana możliwość edycji komentarzy z karty klienta
 7. FV automatyczne: dodane filtrowanie wg. rodzaju podmiotu
 8. FV automatyczne: dodane filtrowanie wg. cech klienta
 9. FV automatyczne: dodana opcja nadawania cechy do wystawionych automatycznie faktur.
 10. Dodana możliwość edycji grup pakietów (IP -> Pakiety -> Grupy pakietów)
 11. Dodana możliwość zmiany wzorca domyślnej wartości danych WIFi w provisioningu z użyciem zmiannych. Wartość ustawia się po przypisaniu konta PPPoE do ONT.
 12. Dodane opcje eksportu raportu sald archiwalnych do CSV oraz PDF
 13. Dodana ikona przy kontach pracowników gdy włączone jest udostępnianie danych do integracji zewnętrznych
 14. Poprawka w wysyłce SMS przez multiinfo w przypadku nieprawidłowego CLID
 15. Poprawka CoA przy zmianie IP
 16. Komentarze z karty klienta rozszerzone na całą stronę
 17. Kolor parametrów ONT zmieniony gdy trwa aktualizacja firmware
 18. Poprawione przetwarzanie XML przy bardzo dużej liczbie szablonów
 19. Zmiana prędkości kolejek STB przy edycji ustawień
 20. Dodane sortowanie zgłoszeń na karcie klienta
 21. Dodany termin płatności na notach obciążeniowych
 22. Poprawiony wydruk NO przy bardzo długiej nazwie odbiorcy lub tytule
 23. Poprawka w pingowaniu gdy pojawi ICMP Redirect lub Unreachable
 24. Poprawiona lista kasjerów w przypadku zmiany nazwiska przy koncie z którego już wykonano operacje
 25. Sprawdzanie statusu SMS przy 'oczekiwaniu na raport zmniejszone z 5 do 60 minut
 26. Poprawione wyłączanie WLAN_5GHz w provisioningu (wyłączenie WiFi skutkowało wyłaczeniem tylko 2.4).
 27. Poprawiona komunikacja z nową wersją API centrali Adescom
 28. Większe możliwości konfiguracji wydruku kont w przypadku gdy klient posiada ich kilka. Do tej pory zawsze drukowało się nowsze
 29. Poprawione masowa wysyłka e-maili (formularz czasami blokował się na podglądzie)
 30. Poprawione wyświetlanie listy CLID gdy dany klient/numer wraca z usuniętych do aktywnych
 31. Usprawnione sprawdzanie statusu w serwisach serwersms.pl oraz sms.pl
 32. Poprawione odświeżanie wykresu Live na ASR i RedBack przy niestandardowym loginie PPPoE
 33. Poprawiony błąd znikającego atrybutu dodatkowej puli IP przypisanej do CPE przy zmianie adresu sesji na dynamiczny
 34. Poprawiona masowa zmiana prędkości pakietów. Operacja odbywa się w tle i nigdy nie rozłącza sesji nawet jeśli NAS to mikrotik bez włączonego CoA.
 35. Zmienione auto-skalowanie wykresu radiusa tak aby masowe logowania/wylogowania były bardziej widoczne i klikalne
 36. Zmienione działanie formularza sald archiwalnych. Obecnie wskazana data salda to SK (Saldo końcowe) zamiast SP. Rozwiązanie jest spójne z większością programów księgowych.
 37. Usuwanie zadań w kalendarzu powoduje, że zadanie zostaje oznaczone jako usunięte ale rekord nie znika z bazy. Rozwiązanie konieczne dla prawidłowej współpracy z zewnętrznymi kalendarzami.
Aktualizacja / 2021-04-29


 1. Dodana ustawienie pozwalające na zmianę opcjonalnego postfix-u przy SSID 5GHz
 2. Dodana możliwość zdefiniowania minimalnego sygnału poniżej którego pojawi się ostrzeżenie na liście ONT
 3. Usprawnione starowanie portami ETH i RF przy przełączeniu ONT do innego PON/OLT (zmiana zachodzi natychmiast)
 4. Uzupełniona lista modeli ONU wraz z grafikami
 5. Dodane sortowanie, filtrowanie i stronicowanie na liście modeli ONT Dasan
 6. Dodane filtrowanie wg. dat i operatora na liście aneksów
 7. Dodane wyróżnienie w historii logowań PPPoE przy zmianie MAC oraz gdy sesja nie została zakończona przed ponownym logowaniem
 8. Poprawione wyświetlanie daty wyłączenia usługi PPPoE
 9. Poprawiona nazwa pliku przy pobieraniu załączników do umowy zawierających nietypowe znaki
 10. Poprawka rzadkiego błędu blokującego tworzenie eksportu do JPK
 11. Poprawka przy generowaniu statystyk gdy nie zostanie zapisany identyfikator sesji przy pierwszym logowaniu
 12. Poprawka w działaniu optymalizacji przewidzianej do masowego wyświetlania powiadomień WWW z użyciem własnego szablonu HTML
 13. Znacznie przyśpieszone wyświetlanie zadań w kalendarzu
 14. Zmiana jednostek z [s] na [min] oraz [brutto] na [netto] w Raporcie VoIP oraz zaktualizowane etykiety na zgodnie z aktualnym formularzem F07
 15. Dodana kolumna "razem" w Raporcie przesłanych danych oraz jednostki zmienione na TB aby były spójne z formularze F05
 16. MAC sesji PPPoE z ONT HL-4GMV jest teraz automatycznie kojarzony z portem OLT
 17. Poprawione wyłączanie atrybutów blokady/powiadomienia na ASR jeśli podczas wyłączania sesja będzie zestawiona na urządzeniu innego typu
 18. Poprawiona obsługa powiadomień WWW przy wstawianiu własnego kodu HTML
 19. Poprawiona funkcja "rozlicz automatycznie" jeśli serwer ma ustawiony niski limit czasu na wykonanie operacji
 20. Poprawiona obsługa kodów JPK przy wystawianiu faktur seryjnych jeśli ustawione były zarówno kody JPK w towarach oraz na karcie klienta
 21. Poprawka w eksporcie do EPP
 22. Zwiększony maksymalny rozmiar zmiennych w ustawieniach oraz pola uwagi z 200 do 400 znaków
 23. Wyłączona auto-zatwierdzanie w Ustawienia -> Logi przy zmianie daty
 24. W menu: Finanse -> Faktury - klawisz "enter" wywołuje teraz "Filtruj" zamiast "Wystaw fakturę"
 25. Data wygaśnięcia w menu: Umowy -> Lista była zablokowana jeśli wyświetlenie listy nastąpiło przez skrót w "wygasające" na pulpicie
 26. Domyślne daty w kilkunastu eksportach i raportach w Finanse -> Operacje zmienione na najczęściej używane dla danego rodzaju zestawienia. Ustawione parametry stają się domyślne do czasu wylogowania
 27. Przebudowane Ustawienia -> Zmienne
 28. Poprawione zapisywanie profilu XML w przypadku wystąpienia duplikatu.
 29. Dodana opcja "klonuj" w szablonach XML
 30. Wyłączone domyślne auto-uzupełnianie przeglądarki przy wprowadzaniu dokumentów i klientów
 31. Raport sprzedaży wg. rodzaju przyłącza wyświetla teraz informację gdy dany rodzaj został usunięty ze słownika a wskazywały na niego pozycje z wcześniejszych faktur objęte raportem.
 32. Poprawki w raportowanie zasięgów SIIS
Aktaulizacja / 2021-02-25


 1. Dodane indeksy towarów w słownikach i liście towarów. Indeksy pozwalają na grupowanie towarów na potrzeby rozliczeń tj. RBSA.
 2. Dodane zestawienie sprzedaży wg. indeksów w menu: Finanse -> Operacje. Zestawienie po nadaniu indeksów można generować również za wcześniejsze miesiące gdy funkcja nie istniała. Uwzględniane są usługi seryjne oraz dodatkowe pozycje.
 3. Dodane pola z własnymi zmiennymi w "Konfiguracji ONU"
 4. Dodane możliwość ustawienia domyślnej wartości pola uwagi w formularzu wystawiania korekty
 5. Dodatkowe pozycje w protokole WZ
 6. Znacznie przyśpieszone wyświetlanie listy kart DVB-C
 7. Zaktualizowane instrukcje TERC oraz raportów do GUS i SIIS
 8. Poprawione wyświetlanie numerów PON w OLT V8106 przy kilku aktywnych kartach GPON
 9. Poprawione podstawianie domyślnych DHCP_DNS w nowej wersji pliku XML do ONT Halny
 10. Poprawione auto-rozłączanie przy zmianie puli konta PPPoE
 11. Poprawione wyświetlanie zakończeń sieci na mapie po imporcie nowej wersji bazy budynkowej w miejscowościach nie posiadających ulic
 12. Poprawione działanie masowej zmiany adresów przez edycję Puli IP