Lista ostatnich aktualizacji ISP Panel:
Aktualizacja / 2020-09-30


 1. Dodana sekcja "dodatkowe numery" w edycji klienta która pozwala na utworzenie wielu kontaktów z opisami
 2. Dodany wykres OLT RX w statystykach i parametrach ONU
 3. Dodane sortowanie oraz filtrowanie w cenniku promocji
 4. Dodane filtrowanie wg. Operatora w Finanse -> Kasa i bank
 5. Dodane sortowanie i filtrowanie listy towarów i usług oraz listy faktur wg. oznaczeń JPK
 6. Dodana możliwość ustawienia oznaczeń JPK w edycji oraz zbiorczo na liście towarów na potrzeby fakturowania seryjnego
 7. Dodana obsługa oznaczeń JPK na fakturach
 8. Istniejący import MT940 dostosowany do implementacji banku BGŻ
 9. Dodana obsługa importu zestawień przy braku Message-ID w nagłówku wiadomości
 10. Dodany Raport prędkości wg. rodzaju przyłącza (przydatne do COCOM).
 11. Dodana funkcja szybkiego pobierania profilów OLT (bez synchronizacji) GPON -> Profile -> Pobierz profile.
 12. Dodane powiadomienia SMS o ind. numerze konta
 13. Wydruk opisu pozycji FV zwiększony do 200 znaków
 14. Poprawione uzupełnianie sygnału instalacji gdy komunikacja z OLT odbywa się przez radiusa
 15. Poprawiona rozpoznawanie numerów stacjonarnych i mobilnych
 16. Poprawiony domyślny layout HTML powiadomień WWW
 17. Poprawiony eksport rozliczeń do PDF
 18. Poprawiony powrót do karty klienta po usunięciu faktury
 19. Przy niektórych konfiguracjach podczas dodawania ONU gdy nie podano opisu, mógł wyświetlać się komunikat błędu pomimo poprawnego dodania urządzenia na OLT
 20. Przy braku kodeka SIP w parametrach ONT pojawiał się status VoIP N/A zamiast Registered.
 21. Skracanie zbyt długich numerów wpłat przy imporcie zestawień bankowych (numer referencyjny większy niż indeks)
 22. Poprawione zaznaczanie domyślnego profilu w edycji ONT na skróconej liście profili
 23. Poprawiona obsługa powiadomień na Cisco ASR gdy używana jest dynamiczna adresacja
 24. Poprawiona możliwość zmiany bramy DHCP na inną niż wartość w szablonie ONT
 25. Przyłącza o zwolnionym IP nie są uwzględniane w kolumnie PPPoE w IP ->Pakiet i Raporcie prędkości wg. rodzaju przyłącza.
 26. Usprawniona wielowątkowa aktualizacja sygnałów ONT w bazie przy dużej liczbie OLT-ów
 27. Restart ONU niedostępny gdy model autoryzacji ustawiony jako Radius a ONT nie został jeszcze podłączony
 28. Przy dodawaniu towaru do magazynu wyłączone auto-zatwierdzanie formularza po wczytaniu numeru seryjnego czytnikiem kodu
 29. Gdy na OLT ustawiono opis ONU używając polskich znaków diakrytycznych to w zakładce "Parametry ONU" wyświetlał się komunikat o niezgodności opisów nn OLT z bazą
 30. Poszerzona tabela z cennikami promocji w ustawieniach umowy
Aktualizacja / 2020-06-30


 1. Dodane automatyczne powiązanie MAC urządzeń widocznych za STA Cambium działącym w trybie Bridge z adresem "Wireless IP" na karcie klienta
 2. Poprawiony błąd w zakładce parametry przy pobieraniu listy dzierżaw DHCP z STA Cambium (parametr pobiera się teraz tylko w trybach Router i NAT, nie pobiera się w trybie Bridge)
 3. Dodany tryb pracy STA na liście IP -> Cambium
 4. Dodana możliwość zdefiniowania wzorca pola ONU description które ustawi się automatycznie w formularzu dodawaniu ONU
 5. Dodane sugerowane SN w formularzu dodawania ONU Dasan z karty klienta
 6. Dodana możliwość ustawienia odrębnego konta e-mail do powiadomień o zgłoszeniach
 7. Dodane pola SLA w edycji pakietów i w zmiennych umowy
 8. Dodana możliwość wysyłki email z menu: IP -> PPPoE
 9. Dodana możliwość utworzenia własnego layoutu HTML powiadomień i blokad WWW
 10. Dodany priorytet przydatny przy sortowaniu listy profili w IP -> GPON Dasan -> Profile -> Edytuj.
 11. Dodana walidacja SN przy dodawaniu ONT bez wskazywania OLT
 12. Dodane automatyczne kojarzenie CPE wAP 60G z AP oraz węzłem na podstawie MAC
 13. Dodana możliwość ustawienia własnego layoutu PHTML powiadomień WWW
 14. Dodane ustawienia TLS, SMTP_AUTH w konfiguracji poczty wychodzącej
 15. Dodana opcja automatycznej zmiany numeru do powiadomień SMS przy edycji danych kontaktowych klienta
 16. w parametrach STA Cambium dodane wartości "Wireless mode", "Network mode" oraz "Bridge table"
 17. Poprawione usuwanie konta API gdy nie ustawiono hasła
 18. Poprawione wyłączanie provisioningu w edycji ONU
 19. Poprawione generowanie eksportu CSV wg. rodzaju połączeń VoIP
 20. Poprawione automatyczne blokowanie usług gdy na skutek rozwiązania umów status klienta jest zmieniany na zablokowany
 21. Poprawione ustawienia węzła budynku z menu w IP -> PPPoE
 22. Uzupełnione listy ACL w uprawnieniach kont pracowników
 23. Poprawione zaokrąglanie w licz vat w podsumowaniu
 24. Poprawione fakturowanie subskrypcji IPTV w przypadku aktywacji usługi w trakcie miesiąca za który jeszcze nie wystawiono FV
 25. Poprawione działanie ustawienia dot. druku załącznika faktury "biling uproszczony"
 26. Poprawiony błąd "Brak wolnych przyłączy dla wybranej puli" przy dodawaniu umowy z przyłączem w puli dynamicznej
 27. Poprawione uzupełnianie luki w numeracji przy usunięciu i ponownym dodaniu faktury za ten sam okres.
 28. Poprawiony identyfikator węzła gdy zawiera niestandardowe znaki
 29. Poprawione przeładowanie konfiguracji ONT Dasan - polecenie nie jest wysyłane jeśli ONT nie został aktywowany
 30. Poprawione drukowanie raportu bankowego mBank
 31. Poprawione generowanie okresu cząstkowego dla subskrypcji IPTV aktywowanej w trakcie miesiąca
 32. Poprawione działanie zmiennych sumy opłat subskrypcji IPTV
 33. Poprawiłem odnośniki do edycji i wydruku istniejących not korygujących faktury w formularzu wystawiania korekty
 34. Poprawione filtrowanie w IP -> PPPoE wg. Wireless AP / OLT IP. Po przełączeniu ONU / CPE do innego urządzenia, wyświetlało się na liście zarówno przy nowym AP / OLT jak i wcześniejszym.
 35. Poprawiony błąd polegający na próbie odczytania adresów MGNT z ONT Dasan po dodaniu urządzenia które nie zmieniło jeszcze statusu na Active
 36. Dostosowana obsługa subskrypcji w module DVB-C do najnowszej wersji API CryptoGuard
 37. Poprawione dodawanie umowy lub aneksu zmiany prędkości po usunięciu aktualnie przypisanego pakietu.
Aktualizacja / 2020-03-31


 1. Dodane menu: Urządzenia -> SIIS -> Zasięgi które umożliwia w szybki sposób dodawanie zasięgów budynkowych z użyciem bazy GUS w technologii wyższej (np. GPON) niż wynikająca aktywnych przyłączy (np. 5GHz).
 2. Poprawiona aktualizacja słowników zewnętrznych w tym bazy referencyjnej
 3. Poprawione zapisywanie zasięgów automatu TERC przy zaznaczeniu powyżej tysiąca miejscowości
 4. W zasięgach automatu w powiatach dodane województwo. Na liście gmin dodany powiat. Dodana liczba miejscowości i budynków w zasięgu
 5. Usprawniona weryfikacja ulic w bazie TERC
 6. Poprawione ustawienie profilu po przeniesieniu ONU na inny PON
 7. Poprawione dodawanie przyłączy z adresem dynamicznym z poziomu zakładki "usługi" w umowie
 8. Szyba synchronizacja OLT - działa teraz tylko na formularza dodawania ONT
 9. Dasan - automatyczne powiązanie sesji PPPoE ONT z adresem OLT uwzględnia nowe serie urządzeń
 10. Poprawiona obsługa zestawień bankowych MT940 z kodem Collect
 11. Poprawione formatowanie e-mail w formacie HTML przy masowej wysyłce
 12. Poprawiona walidacja NIP w edycji faktury zagranicznych odbiorców
 13. Poprawione przypisywanie identyfikatorów w SIIS
Większość funkcji związanych z TERC i SIIS została zainstalowana w lutym oraz początku marcaAktualizacja / 2020-02-27


 1. Nowe słowniki TERC i baza budynkowa na potrzeby raportów SIIS i GUS
 2. Dodane automatyczne odczytywanie modelu Cambium w menu: Urządzenia -> Lista NAS
 3. Uzupełniona lista rozpoznawanych modeli HW Cambium w parametrach STA (aktualnie 96)
 4. Blokowanie przycisku synchronizacji na czas trwania procesu w formularzu dodawania ONU
 5. Przy synchronizacji OLT najpierw sprawdzana jest liczba ONU na OLT, gdy ta się nie zmieni to dalsza pełna synchronizacja nie jest wykonywane
 6. Na liście aneksów klienta nie pojawiały się dane w polu "Dodał" gdy aneks był efektem zmiany przez BOA.
 7. Zablokowana możliwość usuwania rekordów z Finanse -> Towary i usługi jeśli są powiązane z pakietem lub pozycją seryjną
 8. Poprawione kojarzenie wpłat z zestawienia PKO XML wg. numeru faktury w tytule (dot. płatności nie masowych na zwykły numer rachunku)
 9. Poprawione zapisywanie umowy PDF gdy usunięte wszystkie szablony tego typu
 10. Dodana weryfikacja czy IP blokowanego dłużnika ma zestawioną sesję
 11. Poprawiona identyfikacja klienta na podstawie IP z puli dynamicznej w powiadomieniach WWW (uwzględniany jest tylko adres który jest w danej chwili on-line np. gdy zautoryzowany klient otrzyma taki sam IP jak ostatni adres sesji innego zablokowanego klienta)
 12. Poprawiona obsługa powiadomień WWW na RedBack SE600 przy zmianie adresu IP oraz z użyciem dynamicznej puli
 13. Dodane odczytywanie sygnału Video z portu RF w parametrach ONU Dasan
 14. Dodana opcja w Ustawienia -> Ogólne "Radius - zezwalaj na jedną sesję". Funkcja pozwala na weryfikację czy dany login nie ma aktywnej sesji na innym serwerze PPPoE i zablokowanie podwójnej autoryzacji (działa na Cisco, Mikrotik, RadBack)
 15. Dodane formularze do uzupełniania kodów TERC danych podstawowych i korespondencyjnych
 16. Dodany weryfikator kodów TERC z referencyjna bazą budynkową
 17. Poprawiony sumaryczny wykres transferu przy ruchu powyżej 4Gbits na 32-bitowych OS
 18. Dodany nowy automat TERC uwzględniający referencyjną bazę budynkową
Aktualizacja / 2020-01-31


 1. Dodane automatyczne drukowanie KP po dodaniu wpłaty (domyślnie włączone)
 2. Dodana możliwość zapisywania i podglądu historii wezwań i przypomnień o płatności na karcie klienta
 3. Dodana obsługa zestawień w formacie PKO XML
 4. Zwiększona liczba znaków w nazwie ulicy na FV, KFS, Notach, Karcie klienta
 5. Po zapisaniu danych do FTP, teście połączenia lub wykonaniu kopii zapasowej bazy następowały przenoszenie do zakładki "Konserwacja".
 6. SMS z informacją o dodaniu wpłaty są teraz wysyłane nawet gdy zestawienie zostanie dodane po max. 7 dniach od daty księgowania wpłaty przez bank (wcześniej 2 dni)
 7. Poprawione wielostronicowe faktury gdy w ustawieniach wydruku podane zostaną dodatkowe marginesy
 8. Poprawione filtrowanie podłączeń i rezygnacji z poziomu pulpity gdy w bazie działa kilku Operatów
 9. Poprawione obsługa rozbudowanych szablonów e-mail HTML przy wysyłce z wiadomości z karty klienta
 10. Poprawione ustawienia hasła WiFi 5GHz na HL4
 11. Poprawiony skutek finansowy FV przy zmienionej wartości w polu ilość w edycji faktury
 12. Poprawione domykanie znaczników przy generowaniu XML dla Dasan HL
 13. Poprawiony wydruk FV przy bardzo długich nazwach nabywcy
 14. Poprawiane automatyczne skojarzenia kont PPPoE na podstawie MAC z interfejsem OLT (nowe serie H660GM, HL4G)
 15. Poprawione przesunięcie agendy gdy zadanie zostało dodane w kolejnym lub poprzednim tygodniu
 16. Poprawiony powrót do agendy / karty klienta gdy w zakładkach otwartych zostanie kilka zadań
 17. Poprawiona sugerowana kwota w "szybkim KP"
 18. Poprawiona lista wydruku dłużników w raporcie "Rozrachunku z kontrahentami"
 19. Poprawiony bilans w raporcie "podsumowaniu sprzedaży korekty"
Aktualizacja zostanie zainstalowana 2020-02-03